Adatvédelmi irányelvek

A jogi keret

Betartjuk a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket, amelyeket az EU rendelet előír, 679/2016, valamint technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre a személyes adatokkal közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos összes művelet védelme érdekében, amelyek megakadályozzák az illetéktelen vagy illegális feldolgozást, valamint a véletlen vagy illegális elvesztést vagy megsemmisítést.
A személyes adatok védelméhez való jog biztosítása alapvető kötelezettségvállalás, és a rendeletben foglalt egyik alapvető elv az átláthatóság, ennek a dokumentumnak a célja, hogy tájékoztasson arról, hogyan dolgozzuk fel és védjük az ön személyes adatait.

Cégcsoport

WELT IMOBILIARE S.R.L.,székhelye Kolozsvár, 1989. december 21 körut, sz. 24., Kolozs megye, bejegyezve a kolozsvári törvényszékhez csatolt kereskedelmi nyilvántartásba. J12 / 2829/2005, amelynek CUI RO17834736 és
WELT S.R.L., székhelye Kolozsvár, 21 Decembrie 1989 utca, sz. 24, Kolozs megye, bejegyzési számmal a kolozsvári törvényszékhez csatolt kereskedelmi nyilvántartásba: J12 / 549/2002 és CUI 14535608
a továbbiakban szolgáltatók, a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

A feldolgozott adatok kategóriái

Az ingatlanközvetítés és vagyonkezelés tevékenységének tárgyát tekintve lényege az ügyfelek azonosítása és kapcsolatuk az ingatlan bérbeadására vagy átadására vonatkozó szerződések megkötése érdekében.
Ebben az értelemben a fő feldolgozott adatok a következők: név és vezetéknév, cím, elérhetőségek, például e-mail cím és telefonszám.
Információkat gyűjthetünk és feldolgozhatunk a webhely látogatása közbeni viselkedésével kapcsolatban, hogy személyre szabhassuk online élményét. Ezekről további részletek a cookie-rol és más hasonló technológiákról szóló részben találhatók.
Nem gyűjtünk és nem kezelünk bizalmas adatokat, amelyek a rendelet szerint a személyes adatok speciális kategóriájába tartoznak. Továbbá, ha egy ügyfél 16 évesnél fiatalabb, az adatainak törvényes feldolgozásához szüksége van a szülői felelősség jogosultjának beleegyezésére vagy engedélyére.

Az adatkezelés célja

Az ön személyes adatait a következő célokra gyűjtjük és használjuk fel az ingatlanközvetítés sikeres elvégzése érdekében:
a) az ön javát szolgáló szolgáltatások nyújtása érdekében, a tranzakció közvetítésére vonatkozó kérelmek és ajánlatok feldolgozásával
b) a kérés és az ajánlat összekapcsolása érdekében a címmel kapcsolatos információkat szigorúan, szervezetten tárják fel a potenciális ügyfelek számára, az üzemeltetők ügynökeinek kíséretében
c) az ingatlanok fényképeit reklámcélokra használják fel a tranzakciók végrehajtásának esélyének növelése érdekében
d) bármilyen értékesítési ígéret megfogalmazásáért vagy a lízingszerződések teljesítésének elősegítéséért
e) marketing céljából, annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon az általunk népszerűsített ingatlannal kapcsolatos új ajánlatokról vagy kérésekről, valamint az ártrendről
f) jogos érdekeink, jogaink és kereskedelmi tevékenységünk védelme, a csalási kísérletek megelőzése és felderítése, valamint a Romániában hatályos jogszabályok által előírt pénzügyi számviteli nyilvántartások és egyéb nyilvántartások megőrzése.

Technikai eszközöket használunk az adatok biztonságos tárolásához, és az ön kéréseiben és a velünk kapcsolatos információkban szereplő adatokat, valamint az ügynökök és harmadik felek azon adatait, amelyeket az ön tudomásunkra bocsátott dokumentumok tartalmaznak, a tevékenység céljának elérésére használják, azokat nem másodlagos célokra dolgozzák fel, összeegyeztethetetlen az általunk felsorolt célokkal.
Szigorúan tiszteletben tartjuk és biztosítjuk a szakmai titoktartást. Az adatokat csak az ön érdekeinek megvalósítása vagy a vállalt kötelezettségek teljesítése céljából adjuk ki. Pontosabban, ingatlanhirdetésre és más vevőkkel / eladókkal való kapcsolatfelvételre. A titoktartás elengedhetetlen érték számunkra.
Szolgáltatásaink javítása érdekében cookie-kat használunk statisztikákhoz, marketinghez, nyomon követéshez, piackutatáshoz és nyomon követéshez is. Ezeket a szempontokat a cookie irányelvek fogják kidolgozni.

Az adatok megőrzésének időtartama

Rendszeresen felülvizsgáljuk az összegyűjtött adatokat, elemezve, hogy megőrzésük mennyiben szükséges a feldolgozáshoz, az érintettek és az üzemeltetők érdekeihez, illetve a társaság jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez. Az adatokat addig tároljuk, ameddig az ingatlanközvetítéshez szükséges, és hogy a statisztikák és a piackutatások relevánsak legyenek az ingatlan területén. A már nem szükséges adatok törlődnek.

Adatátvitel

Adatait a címzettek következő kategóriáihoz továbbíthatjuk: az Európai Unió területén belüli és kívüli ügyfelek, pénzügyi számviteli / banki szolgáltatók, marketing- és piackutató szolgáltatók, informatikai szolgáltatók és az ingatlanügynöki szolgáltatás fejlesztése szempontjából érdekelt egyéb szolgáltatók.
Gondoskodunk arról, hogy harmadik felek hozzáférjenek az ön adataihoz az adatvédelemre és az információk titkosságára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a velük kötött szerződések alapján.
Elkötelezettek vagyunk az ön személyes adatainak biztonságának biztosítása mellett, a szabványoknak megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásával.

Az ön jogai

Előnyt élvez a hozzáférés, a beavatkozás, a helyesbítés és az adatátvitel joga az ön által megadott adatokkal kapcsolatban, korlátozhatja az általunk végzett feldolgozást, sőt kérheti az adatok törlését, kivéve a jog bíróságon történő megállapítását, gyakorlását vagy védelmét üzemeltetők. Megemlítjük, hogy az ön által megadott adatokkal kapcsolatos beavatkozás valószínűleg megakadályozhatja az ön és az üzemeltetők közötti közvetítés végrehajtását. Ebben az esetben mind az üzemeltetők, mind képviselőik mentesülnek a felelősség alól. Kérjük, bármilyen megnyugtató módon jelezze nekünk kéréseit a kérelmező kilétét és címét illetően e-mailben a dpo@weltimobiliare.ro címre az adatvédelmi tisztviselőnek, vagy postai úton vagy futárral az érintett üzemeltető címére. Kérdéseire vagy kéréseire a közléstől számított 72 órán belül választ kap. Információ kérés esetén az üzemeltetők évente egyszer ingyenesen biztosítják önnek azokat.
Fenntartjuk a jogot, hogy rendszeresen frissítsük és módosítsuk ezt az adatvédelmi irányelvet, hogy az tükrözze az ön személyes adatainak feldolgozásában bekövetkezett változásokat vagy a jogi követelmények változását. Bármilyen változás esetén a frissített verziót haladéktalanul megjelenítjük.
Önnek is jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál személyes adatainak kezelése kapcsán. Ez a személyes adatok feldolgozásának felügyeletét ellátó nemzeti hatóság. Az illetékes hatósággal való kapcsolatfelvételi jogának sérelme nélkül, kérjük, előzetesen vegye fel a kapcsolatot az üzemeltetők adatvédelmi tisztviselőjével, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy bármilyen kérdést békésen megoldhasson.